1. Organizator Kongresu Etykiety Samoprzylepne 2022:

Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź

 1. Termin Kongresu:

9-10 czerwca 2022 r.

 1. Miejsce:

Metropolo by Golden Tulip Kraków

ul. Orzechowa 11

30-422 Kraków

 1. Opłaty:

4a. Koszt udziału w Kongresie:

Opłata netto za udział w Kongresie (nie obejmuje kosztu pokoju w hotelu):

- dla przedstawicieli drukarń etykiet samoprzylepnych: 550 zł + VAT 23% (676,50 zł brutto)/osobę;

- dla przedstawicieli pozostałych firm: 1200 zł + VAT 23% (1476 zł brutto)/osobę

- dla osób towarzyszących spoza branży poligraficznej, niebiorących udziału w częściach wykładowych, natomiast uczestniczących w kolacji integracyjnej: 350 zł + VAT 23% (430,50 zł brutto)/osobę.

Cena obejmuje: udział w Kongresie, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dwa obiady, udział w kolacji integracyjnej.

Opłatę za udział w Kongresie należy przelać – do dnia 27 maja br. – na konto:

Polski Drukarz sp. z o.o., ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź
nr konta: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404

4b. Koszt i warunki noclegu w hotelu Metropolo by Golden Tulip Kraków:

 

Informujemy, że otrzymaliśmy informację od hotelu Metropolo by Golden Tulip Kraków, że hotel obecnie nie dysponuje wolnymi pokojami.

Zainteresowani mogą we własnym zakresie wybrać dowolny obiekt w pobliżu, np:

 • Farmona Hotel Business & Spa (https://www.hotelfarmona.pl/)
 • Garden Square Hotel (https://gardensquarehotel.pl/)

 

Rezerwacji pokoi i opłat za nie należy dokonać we własnym zakresie.
Dla gości Kongresu Etykiety Samoprzylepne 2022 hotel oferuje poniżej podane ceny za noclegi. Rezerwacje pokoi w poniższych cenach na hasło „Świat DRUKU” należy składać pod adresem e-mail fom@goldentulipmetropolokrakow.com  lub pod numerem telefonu 783 999 977 u p. Marzeny Rakowskiej – preferowana forma mailowa.

Ceny pokoi dla gości Kongresu na hasło „Świat DRUKU”:

- jedna doba w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem: 231,48 PLN netto

- jedna doba w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem: 268,52 złotych netto

- jedna doba w apartamencie dwuosobowym: 370,37 złotych netto

Podane ceny są stawkami netto i nie zawierają 8% podatku VAT.

Uwaga: Organizator zarezerwował w Hotelu pulę pokoi dla Uczestników Kongresu, która jest gwarantowana przez Hotel do dnia 6 maja br.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00. W razie przyjazdów przed godziną 14:00 udostępnienie zarezerwowanych pokoi hotelowych uzależnione będzie od ich dostępności, chyba że w odpowiedzi na otrzymaną przez Usługodawcę prośbę Klienta, wcześniejsze udostępnienie pokoi zostało wyraźnie potwierdzone z Usługodawcą. Hotel zapewnia zakwaterowanie w przypadku późnych przyjazdów (tj. po godzinie 18:00).

Uczestnicy Kongresu powinni wymeldować się z Hotelu do godziny 12:00 w dniu wyjazdu. Przedłużenie pobytu do czasu zakończenia konferencji będzie uzależnione od dostępności wolnych pokoi i będzie możliwe na warunkach finansowych określonych przez Hotel.

 

W związku z obowiązkiem informacyjnym Organizatora, Uczestnicy Kongresu są zobowiązani z zapoznaniem się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych” Hotelu z Załącznika nr 2.

Informujemy także, że Hotel obciąża swych Gości karami w przypadku zaistnienia zdarzeń:

- palenia papierosów w pokojach dla niepalących – 400  złotych brutto za pokój,

- zniszczenia pokoju hotelowego lub jego elementów na podstawie wyceny sporządzonej przez Hotel.

 

 1. Rejestracja:

Uczestnik Kongresu zobowiązany jest w terminie do 27 maja 2022 r. przesłać do organizatora Kongresu wypełniony poniżej formularz zgłoszeniowy lub mailowo pod adresem biuro@swiatdruku.eu podać dane Uczestnika: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mailowy, NIP firmy; zgłaszając w ten sposób swój udział w Kongresie.

W późniejszych terminach rejestracja na Kongres będzie możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc.

Swoją rezerwację Uczestnik potwierdza poprzez uiszczenie opłaty za udział w Kongresie (p. 4a).

 1. Liczba miejsc na Kongresie jest ograniczona, o przyjęciu Uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty za udział w Kongresie). Organizator zastrzega sobie możliwość anulacji zgłoszenia Uczestnika i zwrotu dokonanej przez niego wpłaty.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Kongresu oraz prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca Kongresu. W przypadku odwołania Kongresu bądź zmiany jego terminu organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w Kongresie lub, za zgodą Uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za Kongres w nowym terminie.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie po terminie 27.05.2022 lub nieprzybycia na Kongres wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Organizator dopuszcza zgłoszenie udziału osoby zastępującej Uczestnika podczas Kongresu.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promujących Kongres w mediach Organizatora oraz podczas realizowanej transmisji na żywo i w filmie z Kongresu.
 5. Organizator nie ubezpiecza Uczestnika Kongresu i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Uczestnik ma prawo ubezpieczyć się we własnym zakresie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania Kongresu.
 7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się Kongresu, jak i w miejscu ewentualnego zakwaterowania.
 8. Organizator nie pokrywa żadnych indywidualnych wydatków Uczestników Kongresu, w tym np. telefon, mini bar, pralnia, czy inne usługi, za które to wydatki Uczestnicy rozliczają się indywidualnie.
 9. Uczestnik Kongresu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, nazwa firmy, profil firmy, stanowisko służbowe, płeć, przedział wiekowy, dane teleadresowe, adres e-mail) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) i współorganizatorów Kongresu, niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w Kongresie lub dokonania rezerwacji noclegu.
 10. Uczestnik Kongresu wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazanym przez niego adresem e-mailowym, przez Polski Drukarz Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Obywatelska 115, 94-104 Łódź, Polska) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili Uczestnik Kongresu ma prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt telefoniczny +48 426871292 lub w formie elektronicznej, pod adresem biuro@swiatdruku.eu.

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika Kongresu jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115.

2) Dane osobowe Uczestnika Kongresu przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Dane osobowe Uczestnika Kongresu przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

4) Uczestnik Kongresu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

5) Uczestnik Kongresu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Kongresie, subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach. Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik Kongresu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w podanych powyżej celach.

 1. Uczestnik Kongresu wyraża zgodę zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na przetwarzanie swoich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora – firmy Polski Drukarz sp. z o.o, wydawcy „Świata DRUKU” i organizatora Kongresu i innych wydarzeń szkoleniowych w ramach Akademii Wiedzy, i ich rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej i w mediach.
  W przypadku braku takiej zgody odnotowuje to w uwagach do niniejszego formularza lub w bezpośredniej korespondencji do organizatora.
 2. Organizator przedstawi, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Kongresu, w terminie tygodnia przed terminem rozpoczęcia Kongresu informacje i procedury związane z aktualnym stanem epidemiologicznym w celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Kongresu, które będą na bieżąco aktualizowane na stronie Kongresu. Uczestnik Kongresu ma obowiązek zapoznać się z tymi informacjami i procedurami przed przybyciem na Kongres i stosować się do tych zaleceń.